[APMF] Hội nghị Diễn đàn hòa giải Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2017

Saturday, 11 November 2017
09:30 am - 09:30 am
MƯỜNG THANH GRAND DA NANG HOTEL, 962 Ngo Quyen Street, Son Tra District, Da Nang

Hội nghị diễn đàn hòa giải Châu Á Thái Bình Dương (APMF) lần thứ 8 kéo dài 3 ngày sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2017. Thomas G. Giglione – người triệu tập hội nghị và Hội đồng tổ chức Hội nghị sẽ phối hợp với Diễn đàn Hòa giải Châu Á Thái Bình Dương, một tổ chức quốc tế có nhiệm vụ thúc đẩy một cách hiệu quả các họat động mang lại hòa bình và sự hiểu biết xuyên văn hoá cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương bằng cách tổ chức các hội nghị hai năm một lần tại các quốc gia khác nhau trong khu vực

Các chủ đề bao gồm các cách tiếp cận và quản lý xung đột và tranh chấp trong tòa án, gia đình, cộng đồng, nơi làm việc, giáo dục và quản lý nguồn nhân lực, thương mại điện tử và giải quyết tranh chấp trực tuyến, giải quyết tranh chấp đa văn hoá, xung đột về môi trường và tranh chấp đất đai.

Nếu bạn muốn đăng kí tham gia hội nghị hoặc có nguyện vọng giới thiệu tài liệu, poster hoặc workshop, hãy đăng kí tại website của hội nghị: https://apmf2017.mediation.vn

Dành cho những thành viên đăng kí sớm trước ngày 31 tháng 7 năm 2017 với mức phí 286 $, những thành viên đăng kí sau sẽ phải trả phí tới 386$.

Diễn đàn Hòa giải Châu Á - Thái Bình Dương (APMF) được thành lập vào năm 2001. Đó là một hiệp hội phi lợi nhuận trong khu vực của các cá nhân, tổ chức và cơ quan quan tâm đến việc thúc đẩy hòa bình thông qua hòa giải và các thủ tục giải quyết tranh chấp khác ở bất cứ nơi nào có sự xung đột đe dọa đến sự bình yên của cá nhân, tổ chức, cộng đồng và các chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc quốc gia trong khu vực. Mục tiêu chính của APMF là tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và phát triển kiến ​​thức, giá trị và kỹ năng hòa giải và các quá trình giải quyết tranh chấp, dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả liên văn hoá, giữa các cá nhân, giữa các cơ quan và quốc tế, trong và giữa các quốc gia và nền văn hóa ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Để hoàn thành mục tiêu này, cứ hai năm một lần, các hội nghị được tổ chức trong khu vực, một quốc gia khác chịu trách nhiệm tổ chức mỗi hội nghị. Đến nay, các hội nghị thành công đã được tổ chức tại Úc, Singapore, Fiji, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Để biết thêm thông tin về APMF, hãy truy cập www.asiapacificmediationforum.org

Liên hệ
Diễn đàn hòa giải Châu Á Thái Bình Dương
Website chính thức của hội nghị https://apmf2017.mediation.vn
Email: support@mediation.vn / thomas@mediation.vn
Global Education Academy: ‎+84 43267 3544
Conference Hotline: +84 12655 39748

Share this